Tom Aalto
Maalauksia
ilman liikettä
6.-25.3.2007

Zimmy played guitar, Tom Aalto kuva Tom Aallosta

- ilman liikettä -

Näyttelyni perustuu maalauksen perinteisen perusjaon kolmeen päälinjaan: maisemaan, asetelmaan ja henkilökuvaan. Näyttelyn nimi liittyy näihin jokaiseen, joskin hieman erilaisesta näkökulmasta. Lähestymistapani on impressiivinen ja toteutus ekspressiivistä. Haluan tuoda töissäni esille jotain oleellista hetkeen liittyvää menemättä liian tarkkoihin yksityiskohtiin ja jättäen tilaa katsojan omille tunteille ja mielikuville. Kutsun tyylisuuntaani subrealistiseksi (=alitodellinen) vastakohtana surrealismin usein äärimmäisen tarkalle kuvaukselle, joka hakeutuu todellisuuden yläpuolelle kuvaamalla lähes valokuvan tarkasti mielikuvituksen jatkeita todelliseen maisemaan upotettuna.

asetelma: ilman liikettä = liike puuttuu


Asetelma on kaikkein puhtaimmin liikkumaton. Esineet ovat käytännöllisesti katsoen täysin paikallaan ja kasvienkin tai muun elollisen materiaalin liike on niin hidasta, ettei sillä ole työskentelyn kannalta suurta merkitystä. Luonnon valon suunnan vaihtelu tuo liikettä valo- ja varjoalueisiin, mutta senkin voi eliminoida keinovalolla. Teoksen elävyyden kannalta välttämätön liike syntyy sommittelullisista ratkaisuista.

maisema: ilman liikettä = liikettä, jota ilma tekee


Maisema on näennäisesti paikallaan, jos ihmiset, eläimet ja kulkuneuvot jätetään pois.  Suurin elementti maisemassa on ilma, joka ei kuitenkaan ole näkyvää. Ilman olemassaolo ilmenee sen liikkeen kautta: liikkuessaan ilma liikuttaa kasveja, veden pintaa ja pilviä. Maan pyörimisliikkeen johdosta myös maiseman valonlähde, aurinko, liikkuu katsojaan nähden, mutta liike ei ole maiseman kannalta huomattavaa, jos maalaus syntyy nopeasti. Poikkeuksen muodostavat luonnollisesti auringon nousu ja lasku, mutta tällöin valon suunnan liikettä merkittävämpää on värien liike taivaanrannalla. Maiseman luonteen tavoittaminen edellyttää ilman liikkeen tarkkailua ja kuvaamista.

henkilökuva: ilman liikettä = liikkumatta


Maiseman tapaan henkilömalli on paikallaan vain näennäisesti. Ihmisen lihaksisto on jatkuvassa liikkeessä. Lihasten väsymisen ja puutumisen myötä tai tasapainon säilyttämiseksi malli ei koskaan ole täysin paikallaan. Myös taukojen välillä asento muuttuu hieman. Mallin luontaisen liikkeen tulee välittyä myös teokseen, sillä muuten kuva vaikuttaa patsaasta tehdyltä. Toisaalta samaan aikaan on liikettä pyrittävä eliminoimaan niin, että mallin asento kuvassa näyttää staattiselta. Näin ollen liikkumattomuus syntyykin liikkeen kautta!

Tämän näyttelyn maisemat ovat kauttaaltaan akvarelleja. Muissa aiheissa olen pyrkinyt aktiivisesti kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja väripaletin, materiaalien ja teoksen toteutuksen tekniseltä kannalta. Tätä on tukenut ja motivoinut merkittä-västi Hannu Kaupin opetus, josta suuri kiitos. Akryylitekniikan yhdistämisessä erilaisiin pohjamateriaaleihin olen saanut hyvää johdatusta Kimmo Tolinilta, mistä myös kiitokset, samoin kuin muille opettajilleni ja kanssamaalaajille: työskentely yhdessä ja keskustelut ovat tärkeitä oman linjan löytämisessä ja uudistamisessa.

Curriculum Vitae

Tom Aalto
s. 3.11.1964, Helsinki
FM, Helsingin yliopisto, 1990
asuu Tapaninkylässä Helsingissä
050 565 0515
http://www.elisanet.fi/tom.aalto/


Taideopinnot

1984-86 piirustus, Kuopion kansalaisopisto (Pauno Pohjolainen ja Markku Kolehmainen)
1985-86 öljyvärimaalaus, Kuopion kansalaisopisto (Unto Heikkinen)
1997-99 akvarelli I ja II, Helsingin työväenopisto (Maire Haapala)
1999-2001 
kuvataiteen perus- ja syventävät opinnot: opetushallituksen laatimaan valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan pohjautuva kuvataiteen koulutusohjelma (495 tuntia), Helsingin aikuisopisto (Päivi Takala, Hannu Kauppi ja Raisa Neva-aho)
2002-2007 avoin ateljee, Helsingin aikuisopisto (Hannu Kauppi)
2004
kritiikki ja teosten arviointi, Helsingin aikuisopisto (Hannu Kauppi)
2005
kritiikki ja teosten arviointi, Helsingin aikuisopisto (Hannu Tampio)
2006
sekatekniikan saloja, Helsingin aikuispisto (Kimmo Tolin)


Yksityisnäyttely

2007
Ilman liikettä, Galleria viileä punainen, Helsinki
2005
retro 10:40, Galleria viileä punainen, Helsinki


Yhteisnäyttelyt kotimaassa

2006
Avoin ateljee, Helsingin aikuisopiston aulagalleria
2006
Sekatekniikan saloja, Helsingin aikuisopiston aulagalleria
2005
Luova tauko IV, Kanneltalon galleria, Helsinki
2003
Luova tauko III, Oulunkylän kirjasto, Helsinki
2003
Luova tauko II, Helsingin Energiatalo
2002
Luova tauko, Espresso Edge, HelsinkiAikalisa Avoin_ateljee Jatan_sinulle_viestin Kolme_nakokulmaa Pettymys
Aikalisä Avoin ateljee Jätän sinulle
viestin
Kolme näkökulmaa
taiteen tekemiseen
Pettymys
Risti-istunta Tools Whats_on_television Yhteinen_varjo Zimmy_played_guitar
Risti-istunta Tools What’s on
television?
Yhteinen varjo Zimmy
played guitar
logo

Tom Aalto

edellinen näyttely paluu näyttelyluetteloon paluu pääsivulle seuraava näyttely